Facebook Twitter LinkedIn

 

Algemene informatie over onze cursussen en opleidingen  

 


KANTOOR / Administratie
Veembroederhof 105 1019 HD Amsterdam 020-623 39 32 info@cea-ccc.nl
Openingstijden: 10.00 tot 16.00 uur, na kantoortijd kunt u een boodschap achterlaten.

 

LESTIJDEN
(Afhankelijk van de cursus)
's ochtends van 10.00 tot 13.00 uur
's middags van 13.30 tot 16.00 uur
's avonds van 19.30 tot 22.30
LESLOKATIE

Veembroederhof 105

 

PRIJZEN
Alle genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

INSCHRIJVING
Voor inschrijving of informatie over cursussen, cursusdata, etc. kunt u ons op werkdagen bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 020-6233932, faxnummer 020-6233930. U kunt ons natuurlijk ook e-mailen: info@cea-ccc.nl.

 

Betaling:

 

Als u zich definitief inschrijft verplicht u dit tot betaling van het cursusgeld. Na definitieve inschrijving bent u verzekerd van een plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling.

Als u zich definitief inschrijft ontvangt u een nota. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus c.q. opleiding worden voldaan. Pas dan hebt u zich definitief ingeschreven. Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te betalen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van C.E.A., waarbij de betalingsafspraken zijn vastgelegd.
C.E.A. behoudt zich het recht voor om betaling in termijnen slechts toe te staan na het ondertekenen van een machtiging tot incasso door de contractant, waarbij C.E.A. de betalingstermijnen op vooraf vastgestelde data bij de contractant incasseert.

 

Annulering:

 

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus c.q. opleiding om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden. Wanneer u de definitieve inschrijving intrekt moeten wij uw annulering minstens 2 weken voor aanvang van de opleiding per e-mail dan wel telefonisch ontvangen hebben.
Indien een definitieve inschrijving door de cursist wordt geannuleerd, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus; € 25 administratiekosten
  • Bij annulering op de eerste opleidings /cursusdag of later: het volledige cursusgeld. Dit geldt tevens als u niet annuleert en ook niet op de cursus komt. Ook bij het tussentijds afbreken van de cursus, betaalt u ook het gehele bedrag. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van het C.E.A.) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding/cursus.

 

Onvoldoende aanmeldingen:

 

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een van de opleidingen of trainingen behoudt C.E.A. zich het recht de betreffende opleiding/training op te schorten naar een ander door C.E.A. te bepalen tijdstip, dan wel af te gelasten.
Ingeschreven ontvangen hiervan tenminste 2 weken voor aanvang van opleiding/cursus bericht via de post of per email.
In het geval van opschorting blijft de overeenkomst in stand. In het geval van afgelasting vervallen de verplichtingen en wordt het voldane bedrag bij aanmelding gerestitueerd.


LESMATERIAAL
Voor de meeste cursussen is de prijs van de cursus inclusief lesmateriaal (tenzij anders vermeld).

KORTING
Stadpashouders en CJP-houders krijgen 10% korting. De korting van stadspas en CJP geldt alleen voor cursussen.

 

CERTIFICAAT
Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist een bewijs van deelname mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Alle lessen zijn bijgewoond.
2. Naar het oordeel van de docent is een voldoende niveau bereikt.

 

DIPLOMA
De mogelijkheid bestaat om voor bepaalde cursussen een door het Rijk erkend diploma te halen. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk instituut en staat onder toezicht van een rijksgecommitteerde, benoemd door de minister van Economische Zaken. De examens zijn erkend op grond van de Wet op de Erkende Onderwijs-instellingen.

 

Vrijstelling:

 

Het is mogelijk om voor onderdelen van een opleiding vrijstelling te krijgen. Bij­voorbeeld als je delen van een opleiding al eerder hebt gevolgd of als je aantoonbare werkervaring hebt op het gebied van de opleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je een intakegesprek aanvragen. Ook als je een certificaat van een opleiding van een vergelijkbaar opleidingsinstituut kunt overleggen, is eventueel vrijstelling mogelijk. Neem hiervoor contact op met de administratie.

.

 


Telefonisch advies

 


 

 

Wij adviseren u graag welke opleiding voor u het meest geschikt is. Bel voor vrijblijvend telefonisch advies:

 

Ma - Vrij 09:00 - 17:00

 

020 - 623 39 32

Let op: 

In januari 2016 start de opleiding commercieel administratief medewerker/medewerkster
Schrijf je nu in.

Vanaf 2015:
Advanced Word en Excel met een online abonnement voor € 350,-- (exclusief examen)

 

U kunt bij ons ook terecht voor:

Cursus website maken. Workshop notuleren, Workshop dictafoon gebruik.

 

Nu ook:

Te huur cursusruimte overdag
en ’s avonds.
8 computers met Software en Internet.

Extra informatie:

Bent u 50 jaar of ouder en heeft u een WW-uitkering? Dan kunt u bij UWV subsidie aanvragen voor een opleiding. Die subsidie heet een scholingsvoucher. De hoogte ervan is maximaal 1.000 euro. Dit bedrag is inclusief examengeld of boekengeld.