Facebook Twitter LinkedIn

 

Basiskennis Loonadministratie (BKL)                               

 


Praktijkdiploma Basiskennis Loonadministratie(BKL)

In het midden- en kleinbedrijf is veel vraag naar assistent-medewerkers voor de loon- en salarisadministratie; het voeren van een loonadministratie vereist specialistische kennis en vaardigheden. Na de opleiding bent u in staat de salarisadministrateur bij zijn werkzaamheden te assisteren. De opleiding wordt gegeven op mbo-niveau


Doelgroep

U werkt of wilt gaan werken in het midden- en kleinbedrijf als assistent-medewerker loon- en salarisadministratie.


Vooropleiding

Voor deelname aan het examen is geen specifieke vooropleiding vereist. Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau gewenst vergelijkbaar met vbo (lbo) of mavo/vmbo.
Indien u niet over een van deze diploma’s beschikt, geeft werkervaring op een administratie voldoende ondergrond om aan de cursus te kunnen beginnen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een intakegesprek.


Inhoud van de cursus

Module Recht:
Wetskennis
Rechtelijke macht
Rechtssubjecten
Aansprakelijkheid
(Arbeids-)Overeenkomst
Proeftijd
Overeenkomst van opdracht
CAO, Einde arbeidsovereenkomst
Opzegverboden, Arbeidsomstandigheden
Failissement

Module Loonheffing:
Dienstbetrekking
Inhoudsplicht, Loonbegrip, Loonheffing
Heffingskortingen, Loonbelastingtabellen
Vrije vergoedingen en verstrekkingen
Eindheffingen, Afdrachtvermindering
Inhouding en afdracht
Administratieve verplichtingen van werkgever en -werknemer
Voorlopige teruggaaf, Bezwaar
Formulieren loonheffing
Inkomstenbelasting

Module Sociale Verzekeringen:
Wetten en uitvoeringsorganisaties
Verzekeringsplicht , Informatieverstrekking naar het UWV
Premiebetaling, Premievrijstelling bij marginale arbeid
Premiekorting voor arbeidsgehandicapten
Ouderenkorting op basispremie WAO
Overname loonbetaling door UWV
Reïntegratie bij arbeidsongeschiktheid
Wet Arbeid & Zorg
Klachten en bezwaar


Opleidingsduur

De opleiding BKL duurt 15 dagdelen. Daarbij wordt uitgegaan van 3 uren contact per week.
Bovendien moet men nog rekenen op  3 tot 5 uur studietijd per week.


Examen
De BKL-examens worden afgenomen door de Associatie op diverse plaatsen in het land. De examens worden online in een computerlokaal aan een pc afgenomen.
Het examen bestaat uit drie onderdelen:
loonheffingen;
sociale verzekeringen;
arbeidsrecht.
Kijk voor meer informatie op: www.associatie.nl


Vervolgopleiding

Na het behalen van het BKL examen kun je verder studeren voor het Praktijkdiploma loon- en salarisadministratie(PDL)
Goede aanvullingen op Basiskennis loonadministratie zijn de cursussen Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie. Indien u beschikt over de drie diploma’s Basiskennis boekhouden, Basiskennis calculatie en Basiskennis loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Praktijkexamens afgegeven Praktijkdiploma medewerker administratiekantoor.

Kosten
€  940,-- inclusief lesmateriaal en examengeld.

 

 

 


Telefonisch advies

 


 

 

Wij adviseren u graag welke opleiding voor u het meest geschikt is. Bel voor vrijblijvend telefonisch advies:

 

Ma - Vrij 09:00 - 17:00

 

020 - 623 39 32

Let op: 

In januari 2016 start de opleiding commercieel administratief medewerker/medewerkster
Schrijf je nu in.

Vanaf 2015:
Advanced Word en Excel met een online abonnement voor € 350,-- (exclusief examen)

 

U kunt bij ons ook terecht voor:

Cursus website maken. Workshop notuleren, Workshop dictafoon gebruik.

 

Nu ook:

Te huur cursusruimte overdag
en ’s avonds.
8 computers met Software en Internet.

Extra informatie:

Bent u 50 jaar of ouder en heeft u een WW-uitkering? Dan kunt u bij UWV subsidie aanvragen voor een opleiding. Die subsidie heet een scholingsvoucher. De hoogte ervan is maximaal 1.000 euro. Dit bedrag is inclusief examengeld of boekengeld.