Facebook Twitter LinkedIn

 

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

 

De opleiding Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor algemeen - administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding is hoog.


Vooropleiding

Voor de opleiding Administratief Medewerker is geen specifieke vooropleiding vereist.


Niveau

Hoewel een vergelijking moeilijk te maken is, kan deze opleiding qua niveau vergeleken worden met MBO 2/3.


Modulen

De opleiding Administratief Medewerker bestaat uit de volgende modulen:


Telefoneren

In de module Telefoneren komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Communicatie
 • Klantgericht handelen
 • Gesprekstechnieken
 • Telefoneren: de voorbereiding
 • Telefoneren: het gesprek
 • Telefoneren: soorten gesprekken
 • Communicatie-infrastructuur
 • Telecommunicatiediensten
 • Telefoneren: etiquette en alfabet
 • Telefoonoefeningen


Toetsenbordvaardigheid

Typevaardigheid is een must. Deze module heeft als doelstelling je het 10-vingersysteem blindtypen bij te brengen. Daarbij moet je een typesnelheid halen van minimaal 130 aanslagen per minuut, zonder veel fouten te maken. Daartoe wordt gewerkt met het computerprogramma LSSO® Typevaardigheid, versie 2.1, dat je door de cursus heenleidt.
Een ervaren typiste haalt vaak snelheden van 300 aanslagen per minuut of meer. Typen is vooral een kwestie van routine. Deze cursus leert je het systeem, en legt een basis voor de routine. Vervolgens zul je zien dat je typesnelheid voortdurend zal toenemen, mits je na de cursus regelmatig tikwerk verricht volgens de geleerde methode.


Tekstverwerken (Word)

Verreweg de meeste bedrijven werken met de Microsoft pakketten. In deze module kan gewerkt worden met versie 2007 of 2010 van MS Word.
Het tekstverwerkingspakket MS Word is enorm uitgebreid. Bij de samenstelling van het lesmateriaal is uitgegaan van de vaardigheden die iemand in de beroepspraktijk nodig heeft. Deze vaardigheden zijn:

 • Lesblok 1: Inleiding Windows, starten en afsluiten van Word, werken met tekst
 • Lesblok 2: Verder werken met tekst, de help-functie
 • Lesblok 3: Tekst opmaken
 • Lesblok 4: Tekst indelen
 • Lesblok 5: Documenten opmaken
 • Lesblok 6: Sjablonen en wizards, lijnen en afbeeldingen
 • Lesblok 7: Werken met tabellen
 • Lesblok 8: Mailingen en Etiketten
 • Lesblok 9: Taalcorrecties


Rekenvaardigheid

Een administratief medewerker krijgt vaak te maken met allerlei berekeningen, die in elk bedrijf voorkomen. Daarom worden behandeld:

 • Basisrekenen
 • Afschrijvingen en renteberekeningen
 • Vreemde valuta
 • BTW
 • Facturen
 • Verzekeringen
 • Indexcijfers


Praktijkvaardigheden
In de module Praktijkvaardigheden worden de volgende onderwerpen behandeld :

 • Baliewerkzaamheden
 • Nederlandse taal
 • Notities en memo's
 • Postverwerking
 • Archiveren
 • Kantoormachines en kantoorartikelen
 • Persoonlijke presentatie
 • Solliciteren
 • Social Media; LLinkedin


Spreadsheet (Excel)

Kennis van Spreadsheet, een rekenprogramma, zal je vaak van pas komen. Grafieken, reeksen getallen die moeten worden opgeteld en het maken van andere berekeningen kan met het gebruik van een rekenprogramma enorme tijdwinst opleveren.
Verreweg de meeste bedrijven werken met de Microsoft pakketten. In deze module kan gewerkt worden met versie 2007 of 2010  van MS Excel. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Lesblok 1: Inleiding Windows, Excel starten en afsluiten, gegevens invoeren, bewaren en printen
 • Lesblok 2: Een werkblad bewerken en opmaken
 • Lesblok 3: Berekeningen en formules
 • Lesblok 4: Werken met functies
 • Lesblok 5: Werken met meerdere werkbladen
 • Lesblok 6: Grafieken en beveiliging
 • Lesblok 7: Enkele praktische toepassingen
 • Lesblok 8: Herhalingsopgaven


Commerciële administratie:

 • Verkooporders administreren
 • Bestellingen plaatsen
 • Inkooporders administreren
 • Overeenkomsten, BTW, barcodes
 • Marketing, Sales, inkoop
 • Vergaderen
 • Vergaderen (2) en werkoverleg
 • Schriftelijk Rapporteren


Klantcontacten:

 • Offertes
 • Nederlandse taal
 • Brieven
 • Telefonische verkoop
 • Verkoopgesprek
 • Mondeling presenteren (1)
 • Mondeling presenteren (2)
 • Onderhouden van relaties
 • Klachtenafhandeling


Duur van de opleiding

De opleiding administratief medewerker/ster duurt gemiddeld 8 lesweken per module.
Daarbij wordt uitgegaan van 2 modulen per week. Totaal dus 20 weken.(De module toetsenbord vaardigheid wordt integraal met de andere modulen gegeven).
Bovendien moet men nog rekenen op 3 tot 5 uur studietijd per week.


U kunt de opleiding in versneld tempo afronden.

Kosten

€ 1.650,-- inclusief lesmateriaal en exclusief examengeld

 


Telefonisch advies

 


 

 

Wij adviseren u graag welke opleiding voor u het meest geschikt is. Bel voor vrijblijvend telefonisch advies:

 

Ma - Vrij 09:00 - 17:00

 

020 - 623 39 32

Let op: 

In januari 2016 start de opleiding commercieel administratief medewerker/medewerkster
Schrijf je nu in.

Vanaf 2015:
Advanced Word en Excel met een online abonnement voor € 350,-- (exclusief examen)

 

U kunt bij ons ook terecht voor:

Cursus website maken. Workshop notuleren, Workshop dictafoon gebruik.

 

Nu ook:

Te huur cursusruimte overdag
en ’s avonds.
8 computers met Software en Internet.

Extra informatie:

Bent u 50 jaar of ouder en heeft u een WW-uitkering? Dan kunt u bij UWV subsidie aanvragen voor een opleiding. Die subsidie heet een scholingsvoucher. De hoogte ervan is maximaal 1.000 euro. Dit bedrag is inclusief examengeld of boekengeld.